Onze school

De Fakkel is een protestants-christelijke basisschool. Wij vinden dat elk kind het recht heeft op een optimale kans zichzelf te ontwikkelen. In een prettige en veilige omgeving.

 

Meer dan een brede basis

De Fakkel, meer dan een brede basis. Dat is ons motto. Wij geven kinderen niet alleen kennis en vaardigheden op cognitief gebied mee, wij leren ze ook op sociaal-emotioneel gebied te groeien en zich creatief te ontwikkelen. Daarnaast werken we aan het vergroten van weerbaarheid, verdraagzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen.

 

Veilig klimaat

Wij vinden dat op school een veilig klimaat moet heersen voor kinderen. Dat houdt in dat een kind zich moet kunnen uiten op zijn eigen wijze (binnen de grenzen van de normale omgangs- en gedragsnormen) en zonder angst fouten moet kunnen maken.

Identiteit

De Fakkel is een protestants-christelijke basisschool. Wij voelen ons geïnspireerd door Gods woord. Dit komt terug in de dagelijkse praktijk. We besteden aandacht aan de christelijke feestdagen en houden kerkelijke vieringen met Kerst- en of Pasen.

We beginnen en eindigen elke dag met aandacht voor God. Alle kinderen doen daar aan mee. We vertellen Bijbelverhalen, zingen christelijke liedjes en bidden met en voor elkaar.

Dat onze school een christelijke basisschool is, wil niet zeggen dat er geen kinderen met een andere levensbeschouwing onze school mogen bezoeken. Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Wel is het zo, dat van hen verwacht wordt dat zij aan onze godsdienstlessen en vieringen van de Christelijke feesten deelnemen.