De schoolbibliotheek

Lezen is leuk én belangrijk. Op de Fakkel zijn we zeer trots op onze eigen bibliotheek. Het is het centrum voor lezen op De Fakkel. 

Eigen boeken

De schoolbibliotheek is een heerlijke plek om boeken uit te zoeken en lekker te kunnen lezen. Je kunt er je boekbespreking houden. En elke groep gaat minimaal een keer per week naar de bieb om nieuwe boeken uit te zoeken voor in de klas. De kinderen kunnen er lekker stillezen en/of worden voorgelezen door hun leerkracht.

Ook hebben we in onze bibliotheek studieboeken. Onze plusgroepen gebruiken ze om meer kennis en informatie te verwerven. Maar deze boeken worden ook ingezet in de klas.

Alle boeken zijn bezit van De Fakkel en we krijgen regelmatig nieuwe boeken voor onze collectie. De boeken uit de bibliotheek zijn voor intern gebruik en gaan dus niet mee naar huis.