Het team van De Fakkel

Het lerarenteam van De Fakkel bestaat uit 23 leerkrachten met passie voor hun vak en De Fakkel. Enkele van onze leerkrachten geven inmiddels les aan de kinderen van hun eerste leerlingen! Samen met de frisse kijk op zaken die onze jongere leerkrachten meebrengen, heeft De Fakkel het beste aan uw kind te bieden.

De school wordt geleid door het managementteam:

 • Jeanet Minks- interim directeur
 • Foka van Zoeren - unitleider onderbouwgroepen
 • Jolanda Groot - unitleider bovenbouwgroepen

Het team van de onderbouw bestaat uit:

 • Groep 1-2a: Juf Tiety (ma, di,wo) Juf Sietske (do, vr) (Juf Sietske wordt momenteel vervangen door juf Annemarie Wind)
 • Groep 1-2b: Juf Eveline  (di, do, vr) Juf Annemarie de Groot (ma, wo)
 • Groep 3: Juf Merina (alle dagen) 
 • Groep 3/4: Juf Els (ma, di, wo, do) Juf Foka (vr)
 • Groep 4: Juf Erica (ma, do ,vr) Juf Maartje (doe, wo)
 • Unitleider: Foka van Zoeren (ma, wo, do, vr)

De bovenbouw wordt gevormd door:

 • Groep 5:   Juf Janniek (ma, di, do,vr) Juf Sietske (wo) (Juf Sietske wordt momenteel vervangen door juf Annemarie Wind)
 • Groep 6A: Juf Sepkje (ma,do,vr) Juf Evelien (di,wo)
 • Groep 6A: Juf Erica (ma, do,vr) Juf Maartje (di,wo)
 • Groep 6B: Meester (alle dagen) 
 • Groep 7A: Juf Margo (ma, wo, do, vr) juf Rianne (di)
 • Groep 7B: Juf Eunice (ma, di, wo) Juf Harriët (do, vr)
 • Juf Gesanne (hele week) 
 • Groep 8:   Juf Gesanne (hele week) 
 • Unitleider: Jolanda Groot (ma, di,wo,do)

Vakgebieden

Onze leerkrachten richten hun talenten – naast het lesgeven – op bepaalde vakgebieden waardoor ons team de leerlingen op allerlei mogelijke manieren kan ondersteunen:

 • Taal- en leesonderwijs: juf Janniek
 • Rekenen: juf Gésanne
 • De plusgroep: juf Harriët coördineert dit met het team en de ouders – juf Foka en juf Merina geven de plusgroep een keer per week les
 • Sport: juf Erica
 • Onderbouwspecialist: juf Eveline
 • Kunst- en cultuur: juf Sietske
 • ICT: juf Margo en juf Gesanne

Ondersteuning

De coördinatie van de zorg ligt in handen van 2 intern begeleiders (IB-ers):

 • Annemarie de Groot - onderbouw
 • Evelien Westerink - bovenbouw

Als leerkrachtondersteuner is Jaike de Vegt verbonden aan onze school.

 

De coördinatie van ICT wordt verzorgd door:

 • Margo van t Hof
 • Gesanne Beerstra

 zijn worden ondersteund door de wijk-icter Martijn Kompanje

Contact

Heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier in. U kunt de school natuurlijk ook mailen via fakkel@pcboapeldoorn.nl of u belt naar 055 - 53 34 248.

Wilt u contact met een van de leerkrachten? Spreek ze aan na school of stuur een bericht via Parro.