Overblijven en B.S.O.

De Fakkel verzorgt graag een goede opvang voor uw kind en niet alleen tijdens school. Daarom kan uw kind tussen de middag overblijven en kunt u gebruik maken van buitenschoolse opvang.

 

Overblijven

Op de Fakkel kan uw kind tussen de middag overblijven. Kinderen die overblijven worden door onze overblijfouders opgehaald uit hun klas en eten onder toezicht van de overblijfouders. Na het eten kunnen ze lekker op het plein spelen. Vanaf 12.45 gebeurt dit onder toezicht van de leerkrachten.

Op onze school werken we met zogenaamde strippenkaarten voor het overblijven tussen de middag. Deze schaft u van te voren aan. Elke keer als uw kind(eren) vervolgens overblijft, wordt er een strip (per kind) afgestreept. Een strippenkaart kunt u voor meerdere kinderen tegelijk gebruiken en is onbeperkt geldig. 

De kosten voor een strippenkaart bedragen:

  • € 8,50 voor een strippenkaart van 5 x overblijven,
  • € 17,00 voor een strippenkaart van 10 x overblijven,
  • € 34,00 voor een strippenkaart van 20 x overblijven.

Meer weten over het overblijven op De Fakkel? Neem contact op met de school…

B.S.O.

Als u behoefte heeft aan opvang van uw schoolgaande kind na schooltijd, op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties dan kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang (B.S.O.) van Kinderopvang Koos. De B.S.O. bestaat uit zowel voor- als naschoolse opvang. Voorschools is er opvang vanaf 7.30 uur. Naschools begint de opvang direct na schooltijd tot 18.30 uur en in de vakantie hele dagen. Kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers. 

Kinderopvang Koos

De Fakkel heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Koos voor de B.S.O. Om gebruik te maken van de voor- en/of of naschoolse opvang van Koos, dient u als ouder zelf contact op te nemen met Kinderopvang Koos en met hun een contract aan te gaan. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden qua buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Koos? Klik hier…