Overblijven

Bij ons op school werken we met een vijf-gelijke-dagenrooster, waardoor alle kinderen tussen de middag op school eten.

Op de Fakkel blijft uw kind tussen de middag over. Kinderen die overblijven doen dat bij de eigen leerkracht. Het buitenspelen gebeurt onder toezicht van een vaste groep overblijfouders. De groepen 1 t/m 4 zijn op de woensdagmiddag om 12.30 uur vrij en lunchen deze middag thuis.

We vragen van de ouders een bijdrage van € 1,00 per kind per week.

 

B.S.O.

Als u behoefte heeft aan opvang van uw schoolgaande kind na schooltijd, op schoolvrije dagen en in de schoolvakanties dan kunt u gebruik maken van de buitenschoolse opvang (B.S.O.) van Kinderopvang Koos. De B.S.O. bestaat uit zowel voor- als naschoolse opvang. Voorschools is er opvang vanaf 7.30 uur. Naschools begint de opvang direct na schooltijd tot 18.30 uur en in de vakantie hele dagen. Kinderen worden begeleid en verzorgd door gediplomeerde leid(st)ers. 

Kinderopvang Koos

De Fakkel heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kinderopvang Koos voor de B.S.O. Om gebruik te maken van de voor- en/of of naschoolse opvang van Koos, dient u als ouder zelf contact op te nemen met Kinderopvang Koos en met hun een contract aan te gaan. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden qua buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Koos? Klik hier…