Peuterspeelzaal

Op de Fakkel zijn we erg trots op de peuterspeelzaal in ons gebouw. De peuterspeelzaal bereidt uw kind extra goed voor op de basisschool.

Peuterspeelzaal 

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is er in de Fakkel een VVE- peuterspeelzaal gehuisvest. De peuterspeelzaal is er voor kinderen van twee tot vier jaar en wordt door Kinderopvang Koos verzorgd. Zij dragen hierbij zorg voor een veilige en vertrouwde omgeving, waar kinderen zich op diverse gebieden kunnen ontwikkelen. Zo wordt iedere peuter individueel begeleid in zijn of haar ontwikkeling aan de hand van de methode Kaleidoscoop. Tevens worden de peuters begeleid in hun sociale ontwikkeling.

Ze krijgen groepsactiviteiten aangeboden en er is veel aandacht voor het groepsproces. Ook kan de peuterspeelzaal een grote rol spelen in de stimulering van de taalontwikkeling. De overgang naar de basisschool zal hierdoor soepel verlopen. De kinderen gaan op vaste dagdelen naar de peuterspeelzaal. Hierdoor creëren we vaste groepen en een zo veilig mogelijke omgeving voor het kind. De openingstijden zijn gelijk gesteld aan de schooltijden van De Fakkel. Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden?

Voor meer informatie over een passend opvang aanbod voor uw kind(eren) of een rondleiding kunt u contact opnemen met:

Tel: 055-5410793


Mail:
contact@kinderopvangkoos.nl

Website: www.kinderopvangkoos.nl