Menu

Aanmelden

Wil je je kind aanmelden voor onze school?

Leuk! Dank voor het vertrouwen in onze school en ons onderwijs. Het is goed te weten dat we in de gemeente Apeldoorn sinds 2022 werken met een centraal toelatingsbeleid. Hierdoor is op (bijna) alle basisscholen in Apeldoorn de manier van aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen gelijk. Op deze pagina leggen we je graag uit hoe de aanmeldprocedure eruit ziet. 

Bent u op zoek naar een school voor een leerling in groep 2 t/m 8 neem dan contact met ons op.
[email protected] of bel voor een afspraak 055-5334248

Heb je vragen over het aanmelden, loop dan gerust bij ons binnen. We vertellen je er graag meer over! 

Schooljaar 2023-2024

Of we nog ruimte hebben om nieuwe leerlingen aan te nemen, staat onderstaand per groep weergegeven. 

 • groep 1 - gaat via inschrijving basisscholenapeldoorn.nl
 • groep 2 -  geen ruimte
 • groep 3 -  in overleg
 • groep 4 -  in overleg
 • groep 5 -  geen ruimte
 • groep 6 - in overleg
 • groep 7 -  in overleg
 • groep 8 - in overleg

Schooljaar 2024-2025

Of we nog ruimte hebben om nieuwe leerlingen aan te nemen, staat onderstaand per groep weergegeven. 

 • groep 1 - gaat via inschrijving basisscholenapeldoorn.nl
 • groep 2 - in overleg
 • groep 3 - geen ruimte
 • groep 4 - in overleg
 • groep 5 - in overleg 
 • groep 6 - geen ruimte
 • groep 7 - in overleg
 • groep 8 - in overleg

Voor het eerst naar de basisschool

Als je kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal! Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep de manier van aanmelden en toewijzen van plaatsen aan toekomstige vierjarigen gelijk. Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur.

Voorrangsscholen

Om ervoor te zorgen dat jouw kind naar een school in de buurt kan, heeft elk kind in de gemeente Apeldoorn op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer je op de website www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van het kind invult, zie je of onze school een voorrangsschool is. Je mag jouw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden. Dit kan een voorrangsschool zijn, maar dit hoeft niet.

Aanmelden

Ouders met een kind geboren tussen 1 september 2020 en 31 augustus 2021 kunnen hun zoon of dochter bij ons aanmelden. (NB. Jongere kinderen kunnen nog niet worden aangemeld.) In oktober 2023 is naar deze ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Apeldoorn’ met het aanmeldformulier verstuurd.

Aanmelden gaat (bij voorkeur) via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl. Ook is het mogelijk het aanmeldformulier in te leveren bij jouw voorkeursschool. Onderstaand staat wanneer de aanmelding uiterlijk binnen moet zijn. 

Na de aanmelding ontvang je per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat. Wanneer je jouw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kun je alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!

Ook als je in het verleden je kind al bij ons had aangemeld, is het noodzakelijk dat je het aanmeldformulier bij ons inlevert. Dit geldt ook voor kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben. Zij hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd. Wanneer je over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij in het verleden een plaats hebben toegezegd, kun je deze verzilveren tot de onderstaande datum. Lever in dat geval bij het aanmeldformulier het bewijs van de toezegging in.
Alleen als je dit uiterlijk doet op de sluitingsdatum (zie hieronder), ben je verzekerd van de plaats op onze school.

 

Een plaats op de basisschool

Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.

Pas als je kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op het bewijs van aanmelding.

Toewijzen van de plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
 1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; je kind heeft hier een plaatsgarantie.
 2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.
Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
 1. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
 2. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
 3. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving

Na de plaatsing ontvang je een brief van de school waar je kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop je aan de school kenbaar moet maken of je van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat je dit op tijd doet. Pas na de bevestiging is de plaats voor jouw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?

Aanmelden gaat (bij voorkeur) digitaal via de website www.basisscholenapeldoorn.nl. Wil je het toch liever fysiek inleveren op jouw voorkeursschool, dan kun je het formulier downloaden op www.basisscholenapeldoorn.nl of afhalen op jouw voorkeursschool. (Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van kunnen controleren.)

Aanmeldformulier

Meer informatie over het toelatingsbeleid

Kijk voor meer informatie over het centrale toelatingsbeleid op basisscholenapeldoorn.nl. Met vragen over het toelatingsbeleid kun je ook terecht bij de helpdesk: