Menu

Onze visie

DSCF0722 highres

Onze visie

De Fakkel is een protestantchristelijke basisschool. Ons motto luidt: ‘Meer dan een brede basis’. Wij vinden dat elk kind het recht heeft op een optimale kans zichzelf te ontwikkelen. In een prettige en veilige omgeving. Wij geven kinderen niet alleen kennis en vaardigheden mee, wij leren ze ook op sociaal-emotioneel gebied te groeien en zich creatief te ontwikkelen. Daarnaast werken we aan het vergroten van weerbaarheid, verdraagzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen.

DSCF0865 highres

Veilig klimaat

Wij vinden dat op school een veilig klimaat moet heersen voor kinderen. Dat houdt in dat een kind zich moet kunnen uiten op zijn eigen wijze (binnen de grenzen van de normale omgangs- en gedragsnormen) en zonder angst fouten moet kunnen maken.

DSCF0801 highres v2

Identiteit

De Fakkel is een christelijke basisschool. Dit komt terug in de dagelijkse praktijk. We besteden aandacht aan de christelijke feestdagen en houden vieringen met Kerst- en of Pasen.

Op de Fakkel besteden we aandacht aan Bijbelverhalen. We beginnen en eindigen elke dag met aandacht voor God. Alle kinderen doen daaraan mee. We vertellen verhalen, zingen christelijke liedjes en bidden met en voor elkaar.

Dat onze school een christelijke basisschool is, wil niet zeggen dat er geen kinderen met een andere levensbeschouwing onze school mogen bezoeken. Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Wel is het zo, dat van hen verwacht wordt dat zij aan onze godsdienstlessen en vieringen van de Christelijke feesten deelnemen. Daarnaast is er ook aandacht voor andere godsdiensten en stromingen.

DSCF0706 highres

Een open en uitdagend leerklimaat

Leren gaat het beste in een prettige sfeer. Samen met leerlingen, leerkrachten én ouders zorgen we voor een open, uitdagend en ook gezellig leerklimaat. Er zijn duidelijke afspraken op school en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

DSCF5809 bewerkt highres

Natuurlijke schoolomgeving

Wij zijn trots op ons groene schoolplein waar kinderen kunnen spelen, leren en ontdekken. In onze moestuin helpen de kinderen met het verzorgen van bloemen en planten die daar groeien. Zij leren hoe iets van een zaadje groeit tot een plant. Na het oogsten mogen zij dit ook proeven. 

Als gezonde school stimuleren wij de kinderen gezonde voeding mee te nemen. Hierbij valt te denken aan een bruine boterham, fruit en water.