Identiteit

De Fakkel is een protestants-christelijke basisschool. Dat zie je terug in ons lesprogramma. We besteden aandacht aan de christelijke feestdagen en houden vieringen met Kerst en Pasen.

Inspiratie

Op De Fakkel voelen wij ons geïnspireerd door Gods woord. Daarom besteden we aandacht aan Bijbelverhalen. We beginnen en eindigen elke dag met aandacht voor God. Alle kinderen doen daar aan mee. We vertellen Bijbelverhalen, zingen christelijke liedjes en bidden met en voor elkaar.

Dat onze school een christelijke basisschool is, wil niet zeggen dat er geen kinderen met een andere levensbeschouwing onze school mogen bezoeken. Ook deze kinderen zijn van harte welkom. Wel is het zo, dat van hen verwacht wordt dat zij aan onze godsdienstlessen en vieringen van de Christelijke feesten deelnemen.