Onderwijs in de bovenbouw

In de hogere groepen wordt er een steeds groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Lessen worden verdiept en er wordt Engels aangeboden. Met aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeftes en niveauverschillen halen we het beste uit een kind.

Voorbereiding 

Vanaf groep 5 gaan kinderen spreekbeurten en boekenbabbels houden en krijgen ze het vak Engels. Ook beginnen we in groep 7 en 8 met het maken van huiswerk en werkstukken ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Meer informatie vindt u in ons huiswerkbeleid.