Sociale veiligheid

Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen op school. Een goede sfeer is hiervoor essentieel. Alleen dan kunnen leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Pedagogisch klimaat

Een positief pedagogisch klimaat is belangrijk voor niet alleen de leerlingen, maar ook ouders en leerkrachten. Op De Fakkel hebben we duidelijke regels om de goede sfeer op peil te houden, zoals een goede sociale omgang met elkaar. Naast algemene schoolregels maken we gebruik van de Kanjertraining en hebben we een pestprotocol. Pesten is nooit leuk. We hebben dan ook duidelijke afspraken gemaakt om pesten tegen te gaan. Ook de Kanjertraining wordt hiervoor gebruikt.

Klik op onderstaande links om onze schoolregels en het pestprotocol te lezen. 

Kanjertraining

De Kanjertraining is bedoeld om leerlingen beter voor zichzelf te laten opkomen en/of beter met anderen om te gaan. Vaak is de grondslag achter bepaald gedrag sociale onhandigheid: kinderen lachen om alles; spelen de baas of zijn erg verlegen; stellen zich afhankelijk of juist agressief op of doen alsof het hen allemaal niet raakt. Voor leerlingen die vaak een van deze vormen van gedrag laten zien, kan de Kanjertraining uitkomst bieden.

De Kanjertraining heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit.

De Fakkel is een officiële Kanjerschool. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen wekelijks les in deze methode. Meer weten? Ga dan naar www.kanjertraining.nl...