Communicatie naar ouders

Voor de Fakkel staat communicatie naar en met de ouders van de leerlingen hoog in het vaandel. Persoonlijk contact vinden we dan ook erg belangrijk en daar nemen we dan ook graag de tijd voor.

Aan het begin van het schooljaar. (Bij groep 1 geldt bij de start van de schoolloopbaan) vindt er een ouder-kindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar afspraken over hoe we het komende jaar met elkaar communiceren; we maken een communicatieplan op maat. Communiceren kan via een gesprek op school of thuis, het bijwonen van een logopediebehandeling, per telefoon en per mail. Het gaat er hierbij om wat goed is voor de leerling. Er is natuurlijk altijd de gelegenheid om tussentijds met de leerkracht van uw kind te spreken.

Via de digitale weg ontvangt u ongeveer eens per twee weken de nieuwsbrief. U leest in de nieuwsbrief over allerlei belangrijke, leuke en actuele gebeurtenissen. 

Elke maand ontvangt u daarnaast vanuit de groep groepsnieuws.
Aan de hand van dit groepsnieuws kunt u uw kind vragen stellen over de schooldagen. Het is een goede manier om herinneringen op te halen en om nieuwe woorden en begrippen te oefenen. Het groepsnieuws geeft een indruk van wat uw kind beleeft op school.

 

Ouder-kind gesprekken

Aan het begin van het schooljaar. (Bij groep 1 geldt bij de start van de schoolloopbaan) vindt er een ouder-kindgesprek plaats. Tijdens dit gesprek maken we met elkaar afspraken over hoe we het komende jaar met elkaar communiceren; we maken een communicatieplan op maat. Communiceren kan via een gesprek op school of thuis, het bijwonen van een logopediebehandeling, per telefoon en per mail. Het gaat er hierbij om wat goed is voor de leerling.

 

Parro

Naast persoonlijk contact gebruikt De Fakkel Parro voor het digitaal verzenden van algemene informatie zoals de nieuwsbrief. Parro is een online en interactief platform voor Nederlandse basisscholen, waarmee leerkrachten en ouders effectief met elkaar kunnen communiceren. 

Dankzij Parro kunnen wij als school snel en direct naar ouders communiceren: we weten zeker dat al onze berichten bij de ouders aankomen. En u bent snel op de hoogte van zaken die zich in de groepen of op school in het algemeen afspelen. 

Als bonus helpen we zo ook nog eens het milieu, want berichten hoeven niet meer geprint en handmatig verspreid te worden. Dat scheelt heel veel papier.

U ontvangt vanuit school een uitnodiging om gebruik te gaan maken van Parro. U kunt dan zelf een account aanmaken of via de Parro app een account aanmaken. U kunt zo ook u eigen account beheren. E-mailadressen zijn niet zichtbaar voor derden.

Direct naar Parro..